Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

W przypadku zakupu towarów z krótką datą ważności, Klient ma 3 dni na zgłoszenie reklamacji, reklamowany produkt musi mieć aktualną datę ważności do spożycia. Podstawą do złożenia reklamacji jest dowód zakupu.

Odstąpienie od umowy

Jeśli jesteś konsumentem - co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: liberty@libertycafe.pl lub na adres Liberty, Zwierzyniecka 27, 31-105
Kraków , jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.

Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.

Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

  • dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Reklamacje

W przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: liberty@libertycafe.pl lub drogą pocztową na adres Liberty, ul. Zwierzyniecka 27, 31-105 Kraków .

W związku z wadą możesz żądać:

  • wymiany rzeczy na wolną od wad,
  • usunięcia wady,

lub złożyć oświadczenie o:

  • obniżeniu ceny,
  • odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

 

Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

"AKTYWNE ŻYCIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Panewnicka 327D/2, 40-773 Katowice
adres e-mail: zakupy@sklepbezbarier.pl

- Ja ................................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................


.........................................................................................................................................................

- Data odbioru ...................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta(ów) .........................................................................................

- Adres Konsumenta(ów) .......................................................................................................


- Numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu:

..........................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis KonsumentaData ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

 


 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl